Телефоны:

 • +7 (7212) 41‒17‒20вахта
 • +7 (7212) 41‒17‒18приемная

Адреса корпусов:

 • Бухар-Жырау проспект, 91 корпус
 • Костенко, 112 корпус
 • Бухар-Жырау проспект, 11а3 корпус
 • Волгодонская, 454 корпус

Время работы:

 • пн-пт 08:00–18:00обед 13:00-14:00
 • сб 08:00–14:00

Социальные сети:

Кафедра

Оқу зертханаларының атаулары

Наименование учебных лабораторий

Тау-кен және құрылыс пәндер кафедрасы

Кафедра

«Горно-строительных дисциплин»


Электр қондырғылары және кен кәсіпорындарын электрмен жабдықтау зертханасы

 Лаборатория электрооборудования и электроснабжения горных предприятий

 • Оқу шахтасы
 • Учебная шахта 
 • Ғимараттар құрылымы және құрылыс өндірісінің технологиялары кабинеті

Кабинет конструкции зданий и технологии строительного производства

Кафедра «Пожарная безопасность»

«Өртқауіпсіздігі» кафедрасы

 • Оқу-жаттығу скалодром кешені

Учебно-тренировочный комплекс-скалодром

 

Теміржол пәндері және электрбайланыс кафедрасы

Кафедра железнодорожных дисциплин и электросвязи

Uni-Train мультимедиялық зертханасы

 Лаборатория Uni-Train

Оқу-монтаждық зертханасы

 Учебно-монтажная лаборатория

Көлік-технологиялық пәндер кафедрасы

Кафедра транспортно-технологических дисциплин

Техникалық қызмет көрсету және диагностикалау зертханасы

Лаборатория технического обслуживания и диагностики»

 

Энергетикалық пәндер кафедрасы

Кафедра энергетических дисциплин

«Энергопарк» оқыту орталығы

Учебный центр «Энергопарк»

Ақпараттық технологиялар кафедрасы

Кафедра информационных технологий

Микропроцессорлық техника негіздері 

зертханасы

 Лаборатория основ микропроцессорной техники

Мехатроник зертханасы

 Лаборатория мехатроники

Қолданбалы мехатрониказертханасы

Лаборатория прикладной мехатроники 

Робототехника зертханасы

 Лаборатория робототехники

Ақпараттық технологиялар зертханасы

 Лаборатория информационных технологий

Жарыс полигоны

 Полигон соревнований

 • Сапа және мониторинг орталығы

Центр качества и мониторинга

 • Қолданбалы бағдарламаны қамтамасыздандыру кабинеті

Кабинет прикладного программного обеспечения

 • Операциялық жүйелер және бағдарламалар технологиялар кабинеті

Кабинет технологии программирования и операционных систем

 • Математикалық моделдеу кабинеті
 • Кабинет математического моделирования